Opisy towarów, usług, stron www - opinie

Jak prowadzić własny biznes?

O własnej działalności gospodarczej myśli dziś przeszło połowa młodych ludzi. Tym bardziej, że wielu absolwentów uniwersytetów i innych szkół wyższych nie może znaleźć pracy w zawodzie, tym bardziej takiej, która by ich satysfakcjonowała finansowo. Bo niema co ukrywać, że prócz pasji, robienia tego, co się lubi, w kierunku, w jakim się człowiek wykształcił, za pracę powinno się otrzymywać godziwe wynagrodzenie. Niekiedy jedyną możliwością żeby spełnić nie tylko swoje marzenia, ale i oczekiwania w tych kwestiach jest założenie własnej firmy.

Od czego należy zacząć? Przede wszystkim należy zastanowić się nad tym, co chcemy robić, jakie usługi mają być w ramach niej oferowane, czy produkty sprzedawane, jak ma funkcjonować owa działalność gospodarcza. Następnie należy sporządzić szczegółowy biznesplan, zastanowić się nad miejscem, gdzie chcemy wykonywać działalność oraz formą w jakiej ma być założona.

własny biznes

Nie można ukrywać, ze akurat w przypadku tego ostatniego, zazwyczaj młodzi ludzie decydują się na jednoosobową działalność gospodarczą, czyli prowadzą własny biznes (Bizneston.pl) jako osoby fizyczne. Rzadziej spotyka się spółki akcyjne, partnerskie a tym bardziej kapitałowe. Jeśli już wszystkie te kwestie zostaną przedyskutowane, można udać się do banku, żeby wstępnie dowiedzieć się, na jak wysokie środki finansowe w związku z założeniem działalności gospodarczej można liczyć. Niestety pożyczkę trzeba spłacać latami, dlatego tez wiele osób decyduje się na składanie wniosków o wsparcie finansowe do Urzędów Pracy oraz organizacji zajmujących się przyznawaniem dotacji z UE.

Pierwszym krokiem do zalegalizowania działalności gospodarczej jest zgłoszenie o wpis do ewidencji, a następnie rejestracja firmy w Urzędzie Miasta.

Następnie w ciągu 14 dni od uzyskania wpisu do ewidencji działalności gospodarczej trzeba wystąpić do urzędu statystycznego, który jest odpowiednim ze względu na miejsce zamieszkania, aby dokonać wpisu do Krajowego Rejestru Urzędowego Podmiotów Gospodarki Narodowej. Tak następuje nadanie numeru statystycznego REGON.

Każda firma musi posiadać rachunek w banku. Jeśli w przyszłości dojdzie do jakiś zmian, należy o nich zawiadomić odpowiednie organy, nie dalej niż w ciągu 14 dni. Kiedy już posiadamy firmowe konto bankowe musimy jeszcze dokonać rejestracji NIP. W przypadku firmy jednoosobowej, najczęściej NIP osoby staje się NIP-em firmy. Tym bardziej, że osoba fizyczna odpowiada całym swoim majątkiem za powstałe w firmie zobowiązania.

Ostatni na liście jest ZUS, do którego trzeba się zgłosić nie później niż w czasie 7 dni od dnia rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej. Przypomnijmy, że każdy kto rozpoczyna działalność gospodarczą podlega tak zwanym obowiązkowym ubezpieczeniom: emerytalnym, rentowym, wypadkowym. Dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu. Może ponadto dodatkowo opłacać składki na Fundusz Pracy. W przypadku zatrudniania pracowników będą to ponadto: składki ZUS dla pracowników, na Fundusz Pracy oraz na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*